PUBLICYSTYKA

JSW: "Korzystne porozumienie"

Jak już pisaliśmy, 11 czerwca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi JSW. Działacze związkowi podkreślają, że tak korzystny konsensus nie mógłby być zawarty bez poprawiającej się sytuacji finansowej Spółki. Poniżej podajemy kilka istotnych szczegółów dotyczących poniedziałkowego porozumienia.

„Wzrost stawek płac zasadniczych nastąpi o 10%, co spowoduje wzrost wartości dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze, jak i za dni wolne od pracy.  Wzrost stawek płac zasadniczych skutkuje także wzrostem dniówki urlopowej, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego będzie skutkować zwiększeniem wysokości nagród rocznych, takich jak 14-ta pensja i nagroda barbórkowa, nagród jubileuszowych i innych.

Wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego, tj. Karty Górnika, spowoduje korzystniejsze zaliczenie stażu uprawniającego do wyliczenia tego dodatku pracownikom, którym do tej pory z różnych przyczyn nie zaliczono okresów nauki do okresów zatrudnienia. Okres ten w zależności od ukończonej szkoły będzie zaliczany do 5 lat stażu i w większości wypadków spowoduje wzrost wynagrodzenia u tych pracowników.

Wprowadzenie pod 20 latach pracy dodatkowych, wyższych progów Karty Górnika – 70%  – pracownicy dołowi, 60 – pracownicy przeróbki oraz 55 – pozostali pracownicy powierzchni – spowoduje znaczny wzrost dniówki” – czytamy w komunikacie Reprezentatywnych Związków Zawodowych JSW S.A.
 

informacja własna

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE