PUBLICYSTYKA

JSW: Wydłużyć czas pracy

Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń to zagadnienie, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników niedawnego International Maining Forum. Spółka JSW Innowacje zaangażuje się w prowadzenie badań nad obniżeniem kosztów klimatyzacji i wydłużeniem czasu pracy górników w wyrobiskach przez zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych. Badania będą również dotyczyć poprawy efektywności schładzania powietrza w rejonie ścian eksploatacyjnych i pracach przygotowawczych na dużych głębokościach przy wysokiej temperaturze skał. Ciekawym rozwiązaniem może się też okazać wiercenie otworów metanowych w pokładzie węgla przed rozpoczęciem eksploatacji pokładów.

Ponadto naukowcy i praktycy zwrócili uwagę na nowatorskie technologie głębienia szybów, a także rewitalizację terenów pogórniczych i przekształcenia ich w obiekty przemysłowe. JSW Innowacje rozpocznie również prace w kierunku nowoczesnej konstrukcji aparatów ucieczkowych albo innego skutecznego rozwiązania dla pracowników podziemnych.

 

informacja nadesłana

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE