PUBLICYSTYKA

JSW zawiesza dywidendę

W swoim raporcie bieżącym z dnia 16 marca br. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż  w dniu 16 marca 2017 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez Spółkę Zarząd Spółki w 2017 roku powinien rekomendować Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2016 rok.

Mając na uwadze konieczność odbudowania kapitałów rezerwowego i zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku. 

Informacja pozyskana

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE