PUBLICYSTYKA

Najważniejsi z ważnych

Pochodzą z różnych rodzin i z różnych środowisk. Mają różne charaktery i zdolności, różne zainteresowania i upodobania.  Do tej pory ich światem była tylko rodzina, a więc mała grupka, która właśnie im poświęcała dużo uwagi. Były różnie wychowywane – jedni rodzice podchodzili do tego z pełną świadomością, pewną wiedzą, inni czynili to w sposób naturalny i prosty, choć czasem z błędami, wkładając w to dużo uczucia, dla innych były tylko pewną uciążliwością, z którą trzeba sobie poradzić. Teraz mają stanowić większą grupę, klasę szkolną, która nie tylko ma nauczyć się razem współżyć, ale razem poznawać otaczającą ją rzeczywistość, uczyć się bardziej lub mniej potrzebnych rzeczy, poczuć smak obowiązku i systematycznej pracy.  I ktoś będzie musiał ich tego nauczyć, będzie musiał zmierzyć się z ich różnością i będzie musiał znaleźć drogę do każdego z nich.

To zadanie będzie musiał przejąć nauczyciel nauczania początkowego lub wczesnoszkolnego. Jest wielu nauczycieli o różnych specjalizacjach, tak zwanych przedmiotowców, a każdy jest większym lub mniejszym specjalistą w swojej dziedzinie. Przekazują lepiej lub gorzej wiedzę w swoim przedmiocie. Posiadają wiedzę specjalistyczną i cieszą się szacunkiem jako fachowcy w swojej dziedzinie. Nauczyciele  klas 1-3 często nie są uważani za takich „przedmiotowych specjalistów”, a ich umiejętności są uważane za ogólne i wstępne. Czasem są traktowani za mniej wartościowych, zaś ich praca ma charakter „wstępnej przygotówki”, dopóki ich podopieczni nie zostaną przekazani „prawdziwym, przedmiotowym specjalistom”.

Czy może być jednak coś bardziej mylnego? To właśnie od tych nauczycieli zależy pierwszy kontakt z uczniem, poznanie go i rozpoczęcie trudnej drogi kształcenia go oraz kształtowania. Od ich działania w ogromnej mierze zależy, jaką postawę ci młodzi ludzie przyjmą, jaką drogę obiorą. Są bardzo różni i nie ma jednej metody dla nich wszystkich. Pochodzą z różnych rodzin, a więc byli różnie wychowywani, czasem całkiem odmiennie. Nie każda rodzina zna zasady i zalecenia właściwego wychowywania, czasem wkłada w to wiele wysiłku, a czasem wcale. Wiele się mówi o tym, że to rodzina wychowuje, a szkoła ma uczyć, ale bardzo różnie z tym bywa. I potem z takimi postawami przychodzi mierzyć się nauczycielom klas 1-3. Bo to od tych postaw zależy, jak dzieci będą się uczyć, jak będą wykonywać swoje obowiązki, jak będą się zachowywać i jak będą się odnosić do siebie wzajemnie.

Właśnie w klasach 1-3 ukształtują się postawy, które będą dominowały w dalszej edukacji, a nawet w dalszym życiu. Wtedy zostanie zbudowany fundament, na którym dalej będzie wznoszona struktura młodego człowieka.  I jeśli ten fundament nie będzie miał mocnego i trwałego charakteru, to dalsze ściany będą słabo umocowane, będą się chwiać, pękać, a nawet w ogóle nie dadzą się zbudować. To właśnie w pierwszych latach szkoły zdecyduje się postawa młodego człowieka, od której będzie zależało wszystko następne. Jak będzie się zachowywał, jak będzie współżył z innymi, jaki będzie miał stosunek do nauki i pracy, czy zwycięży cwaniactwo, kombinowanie i oszukiwanie, czy rzetelne działania, w końcu będzie traktował szkołę i naukę jako wielką uciążliwość, którą należy pokonać różnymi unikami i najmniejszym wysiłkiem, byle dostać świadectwo, czy też „obudzi się” w nim zainteresowanie, potraktuje to jako życiową szansę i odpowiednio ją wykorzysta?

Żeby tę właściwą postawę odpowiednio ukształtować, to wielka rola i odpowiedzialność nauczycieli wczesnoszkolnych. Od ich pracy, umiejętności i doświadczenia zależy bardzo wiele. Są bardzo ważni, można powiedzieć, że najważniejsi w procesie kształtowania i edukacji młodego człowieka. To od nich w dużej mierze zależy, jaki on potem będzie. To, co zostanie ukształtowane na tym etapie, będzie promowało w przyszłości, co zostanie zaniedbane, może nie dać się potem naprawić. Można tu zaprotestować, że to rodzina wychowuje i kształtuje tych najmłodszych i to powinna być prawda. Ale są różne rodziny i mają różne podejście. Czasem ze zwykłej nieświadomości i niewiedzy. Nie w wszyscy przecież rodzice studiują psychologię dziecka, pedagogikę czy dydaktykę. Tę rolę mają przejąć odpowiednio wykształceni i odpowiedzialni nauczyciele. I nie najważniejsza jest tutaj nauka stawiania pierwszych literek czy podstawowych rachunków, a właśnie kształtowanie postaw i czasem uzupełnianie luk w wychowaniu. I nie można przy tym obojętnie wzruszyć ramionami, stwierdzając: „Nic na to nie poradzę, to dziecko tak zostało wychowane”. Ogromna tu rola współpracy z rodzicami, ale z tym też różnie bywa. Więc od tych pierwszych nauczycieli również dużo zależy, na ile potrafią rodziców zainteresować szkołą i nauką swoich pociech. Bez tej współpracy będzie o wiele trudniej, a chodzenie do szkoły tylko przykrym obowiązkiem, z którego tak naprawdę nic nie wyniknie.

Odpowiednio wykonywanej pracy nauczycieli wczesnoszkolnych nie da się przecenić. Paradoksalnie nierzadko dochodzi do ich niedowartościowania jako tych, którzy uczą tylko pisania, piosenek i liczenia na palcach, a tak naprawdę to uczą ci „przedmiotowcy”. Nic bardziej mylnego! Przy wielkim szacunku dla wszystkich nauczycieli, to bardziej „przedmiotowcy” przekazują tylko cząstkę swojej wiedzy, nie zawsze wzbudzając zainteresowanie. I bazują przy tym na tym, co ukształtowali ich koledzy z nauczania początkowego. Więc właśnie tym nauczycielom należy się szczególny szacunek i docenienie ich ogromnej roli w procesie edukacyjno-wychowawczym. I to powinni być Ci najlepsi, najbardziej kompetentni, świadomi swojego posłannictwa i swojej odpowiedzialności i odpowiednio docenieni. A różnie z tym bywa. Rożnie też bywa z osobami , które te funkcje piastują. Są tacy, którzy z pełną świadomością, a nawet i poświęceniem spełniają swoją rolę. Są też tacy, którzy ją traktują dość luźno, stosunkowo małym wysiłkiem i nie bardzo zasłużenie, będąc formalnie nauczycielami, tak naprawdę nimi nie są. I wtedy mogą dużo zepsuć, a szkoła zamiast kuźnią talentów, łatwo może stać się pierwszym stopniem demoralizacji.

W przededniu kolejnego już święta Edukacji Narodowej, myśląc z wdzięcznością o tych wszystkich, którzy dobrze pokazują różne drogi życia, szczególnie należy pamiętać o tych nie zawsze odpowiednio postrzeganych i docenianych. O nauczycielach nauczania początkowego czy inaczej wczesnoszkolnych. To od nich ogromnie dużo zależy, to oni głównie kształtują postawy, dają początek drodze poznania, tworzą fundament późniejszej struktury rozwijającego się młodego człowieka. Bo ten właściwie ukształtowany fundament to podstawa, bez której nie da się zbudować nic solidnego i trwałego. W Jastrzębiu-Zdroju jest ich tylko 137. Tak niewielu, od których zależy los tak wielu. Nie zapominajmy o nich w ten dzień!

fot. archiwum

JN

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE