PUBLICYSTYKA

Nowa droga "na domki"

Wybudowano kolejny odcinek ulicy Gołębiej. Tym samym mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Młyńskiej zyskali nową drogę. Odbioru robót dokonano w poniedziałek, 20 maja.

„Na odcinku 450 mb wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego wraz z warstwą odsączającą. Nowa droga ma nawierzchnię z kostki betonowej, a na połączeniach z sąsiednimi ulicami bitumiczną. Wykonane zostały również wjazdy do posesji oraz wpusty deszczowe, a na długości 180 m wybudowano szeroki na dwa metry chodnik” – informuje Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Prace były prowadzone od października 2018 roku i kosztowały ponad 824 tys. zł.

Magistrat przypomina, że był to kolejny etap robót. Pierwszy rozpoczął się w lipcu 2017 roku i obejmował budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca, to jest chodnikiem oraz oświetleniem na długości 500 mb. W listopadzie 2017 roku udało się ogłosić kolejny przetarg, tym razem na krótki odcinek 100 mb, a obecnie zakończono trzeci etap prac na odcinku 450 mb.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

UM Jastrzębie-Zdrój

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE