PUBLICYSTYKA

Od Finlandii po Maltę...

W terminie od 01.09.2016-30.05.2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju realizowany był projekt Erasmus + KA 1: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, a jedenastu nauczycieli uczestniczyło w 3 zrealizowanych z tego tytułu mobilnościach: w Finlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie.

Krótkoterminowe pobyty wizytowe był jednym z elementów realizacji projektu. Wyjazd do Finlandii był więc okazją do poznania fenomenu fińskiego systemu edukacji. Zasadniczym celem projektu była obserwacja lekcji matematyki i nauka języka angielskiego oraz wymiana wiedzy na temat metod nauczania w/w przedmiotów na różnym poziomie edukacyjnym szkoły podstawowej, w tym w nauczaniu początkowym oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających rozwój uczniów.

Korzystając z niezwykłej uprzejmości gospodarzy, nauczycielki przyjęły zaproszenie do zwiedzania szkoły średniej w miejscowości Yhteiskoulu i Canprehensive School oraz szkoły o charakterze wiejskim w pobliskiej Koli. Dodatkową atrakcję wyjazdu stanowiła wyprawa do parku narodowego Koli i przyjęcie w Klubie Niedźwiedzi Polarnych.

Podczas wizyty w szkole partnerskiej w miejscowości Joensuu, nauczycielki brały udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których prezentowano różne formy aktywności, obejmujące tematykę projektu.

Poznanie tak funkcjonującego systemu edukacji pozwoliło na weryfikację sposobów nauczania w rodzimej szkole, stosowania metod i form pracy z uczniem, a także wzbogacenie bagażu doświadczeń pedagogicznych nauczycieli.

Wyjazd zrealizowany w lipcu 2017 roku obejmował ogólny kurs nauki języka angielskiego w Mayflowere College w Plymouth. Uczestniczyło w nim troje nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było wsparcie uczestników w inspirowaniu do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności językowych, takich jak: mówienie, rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego, a także pisania. Szkolenie to obejmowało następujące komponenty: obszerny zakres gramatyki angielskiej, ćwiczenia z zakresu rozumienia ze słuchu i tekstów czytanych (przy wykorzystaniu autentycznych materiałów tekstowych i dźwiękowych), doskonalenie języka mówionego poprzez grupową konwersację, poznanie nowego słownictwa, w tym angielskich idiomów i czasowników złożonych, doskonalenie poprawnej angielskiej wymowy i intonacji.

Urozmaiceniem kursu była wprowadzana sukcesywnie zróżnicowana tematyka, a także poznawanie nowych zagadnień gramatycznych oraz nowego zakresu słownictwa. Pod koniec każdego tygodnia miał miejsce test sprawdzający, w jakim stopniu opanowany został nowy materiał gramatyczno-leksykalny.

Nauczycielki przetestowały również pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół wykładowców-ekspertów Mayflower Collage oraz poznawały kulturę i tradycje angielskie, biorąc udział w lokalnych wycieczkach krajoznawczych, a ostatecznym potwierdzeniem ich pracy były nabyte umiejętności językowe w formie certyfikatu.

Trzecią zrealizowaną mobilnością był pobyt na Malcie. W Sliemie sześcioosobowa grupa naszych nauczycieli doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie kursu pt.: „ICT for Collaborative, Project – Based Teaching and Learning”. Obejmował on obszary edukacji informatycznej i zorganizowany został w oparciu o poznanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-informacyjnych. Projekt zorientowany był na efektywne i świadome korzystanie z technologii informatycznych, integrowanie ICT z metodologią nauczania innych przedmiotów, wdrażanie nowych metod w pracy z zespołem klasowym, dzięki poznaniu nowoczesnych  narzędzi, oprogramowania i aplikacji, a także na poprawę znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli oraz otwarcie na współpracę międzynarodową.

Pobyt na Malcie oraz udział w zagranicznej mobilności był dla uczestników wielkim doświadczeniem. Odbyte szkolenia dały nauczycielom możliwość poszerzenia horyzontów wiedzy merytorycznej, w tym m.in. nabycia umiejętności projektowania i wykorzystywania blogów, publikacji dźwiękowych oraz zasobów internetowych, a także wzbogacenia swojego warsztatu pracy. Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość weryfikacji zdolności językowych. Zarówno podczas szkoleń, jak również w czasie wolnym od nauki, nauczyciele mieli okazję pogłębiać edukację międzykulturową, zaznajomić się z życiem lokalnej społeczności czy historią Malty oraz jej bogatym środowiskiem naturalnym, realizując również program turystyczny.

fot. pixabay

SP nr 1

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE