PUBLICYSTYKA

"Ten smród ich dusi!"

„Ten smród  ich po prostu dusi!” – to krótki cytat z interpelacji radnego Ryszarda Piechoczka, dotyczącej uciążliwego sąsiedztwa wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Dębina.

„W zapewnieniach, które otrzymałem na piśmie, zakład miał być nowoczesny i hermetyczny. Dziś jest dla mieszkańców przekleństwem, skutkującym większą liczbą zachorowań. Nad ranem, w godzinach 4.00-7.00, smród jest najbardziej uciążliwy. Jest tak intensywny, że mieszkańcy budzą się i zamykają okna. Mają silnie podrażnione drogi oddechowe” – czytamy w interpelacji.

Co na to miasto? Jastrzębski magistrat odpowiada, że w pozwoleniu na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza nie określono wielkości emisji, ponieważ „zgodnie z art. 224 Prawa ochrony środowiska nie powodują (one) przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia uśrednionych dla godziny i w związku z tym nie jest wymagane ich określenie”.

Jak podkreślają urzędnicy, inwestor wywiązał się z nałożonych we wspomnianym pozwoleniu warunków, „wobec powyższego uznać należy, iż działalność instalacji w wyżej wymienionym zakresie nie powinna być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców”.

„Nie powinna być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców...”

fot. Marek Wróbel

informacja własna

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE